Tribunes open

Eindelijk! Het Hofbad en de Hofspetters verwelkomt per heden weer 1 begeleider per kind op de tribune of in de horeca. Kinderen onder de 12 jaar mogen eventueel ook mee, maar moeten echt blijven zitten naast de begeleider. Twee mensen boven 12 jaar is niet toegestaan!
 
U dient ten allen tijde 1,5 meter afstand te behouden van andere toeschouwers en/of zwembadpersoneel. Als u op de tribune plaatsneemt, mag u niet staan! Contact met uw kind of met zaalpersoneel is dan ook niet mogelijk. Dit zijn hele belangrijke regels om in de toekomst verder te kunnen versoepelen en de huidige versoeplingen in stand te houden.
 
15 minuten voor de les loopt u met uw kind naar binnen. Bij de balie scant u de pas en kijkt u naar het badnummer. Uw kind splitst van u en gaat naar links, u gaat zelfs naar rechts en kan doorlopen naar de tribune.
 
20 minuten voor afloop van de les dient iedereen het gebouw te verlaten, zodat de volgende begeleiders kunnen plaatsnemen en u het kind buiten kan ontvangen. Wij verzoeken u vriendelijk zoveel mogelijk vragen via de mail of telefoon te stellen, daar onze Front Office druk bezig is met de veiligheid van onze kinderen!