Enquête

Bij de Hofspetters wordt op dit moment gewerkt aan de verbetering van het aanbod richting de klant. Zo is ook het doel om de kwaliteit van de service te verbeteren. Om inzicht te krijgen in de huidige kwaliteit van de service is er een onderzoek opgezet. Om uw mening te kunnen meten is onderstaande enquête opgesteld en aan u de vraag of u deze in wilt vullen. Het invullen van deze enquête kost ongeveer vijf minuten.
 
 
Goed om te weten is dat de gegevens die voortkomen uit deze enquête anoniem verwerkt worden.
 
Op basis van de uitslag van de enquête zullen er interviews gehouden worden met enkele klanten van de Hofspetters. Om deze interviews te kunnen organiseren zal aan het einde van de enquête gevraagd worden of u hier aan deel wilt nemen. Als u hier aan mee wilt doen dan zal er om uw contactgegevens gevraagd worden, zodat er een afspraak gepland kan worden. Deze gegevens zullen niet meegenomen worden in de verwerking en de rapportage van deze enquête.
 
Mocht u meer dan twee kinderen hebben die zwemles volgen bij de Hofspetters, dan vragen wij u om de enquête in te vullen op basis van de oudste twee kinderen.
 
U kunt tot 03-04-2017 reageren op deze enquête.