Afstudeeronderzoek "Zwemmen na het diplomazwemmen" Blue Marlins Swim Academy

Beste ouders,
 
Mijn naam is Jordi Kerssens. Ik ben bezig met het afronden van mijn opleiding Ondernemerschap aan de NHL Stenden University. Hiervoor doe ik onderzoek naar mogelijkheden voor het behouden van kinderen voor de zwemsport na het diploma zwemmen. Zwemmen is een ontzettend leuke sport, maar ook gezond en super belangrijk voor de zwemveiligheid van kinderen. Ikzelf ben, na 12 jaar zelf aan wedstrijdzwemmen te hebben gedaan, actief als programma manager van de Blue Marlins Swim Academy. De Blue Marlins Swim Academy is speciaal opgezet door zwemvereniging Blue Marlins om zwemmers, die het diploma zwemmen hebben afgerond, op een leuke manier kennis te laten maken met het wedstrijdzwemmen. In deze fase zullen ze de basistechnieken van de wedstrijdslagen leren van ervaren en enthousiaste instructeurs, om zo uiteindelijk met veel plezier door te stromen naar de echte wedstrijdzwemmers.
 
Mijn verzoek aan u is om een paar minuten tijd te nemen en de volgende vragen te beantwoorden. U helpt mij daarmee mijn benodigde praktijkonderzoek te doen en goed inzicht te geven in waarom kinderen wel of niet wedstrijdzwemmen als stap na het diploma zwemmen nemen. Aan de hand van jullie antwoorden zal ik de uitkomsten verwerken in een advies dat Blue Marlins kan gebruiken om nog beter aan te sluiten op de behoefte van diploma zwemmers. Wij vinden dit super belangrijk om uiteindelijk meer kinderen door laten zwemmen na het behalen van hun diploma's voor de zwemveiligheid in Nederland en zich misschien wel in de verre toekomst een nationale of internationale zwem carrière tegemoet te zwemmen. Hoe cool zou dat zijn!
 
Alvast ontzettend bedankt voor jullie tijd en moeite om deze vragenlijst in te vullen en misschien wel tot snel!
 
Met spetterende groet,
 
Jordi Kerssens
 
Link naar de ênquete