Aangepaste maatregelen en roosters

Vanaf morgen worden de maatregelen in Nederland aangescherpt. Na 17.00 sluiten alle sportlocaties, waaronder ook de zwembaden. Dit heeft grote gevolgen voor onze zwemlessen en activiteiten. In deze mail leest u wat er veranderd per 28 november 2021. Hoewel dit een lange mail is, is het van groot belang dat u deze volledig doorleest.

Lesrooster wijzigt


Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag duurt de reguliere lesdag tot 17.15 of later. Daarom zijn wij genoodzaakt hier het rooster te wijzigen. Op deze dagen zijn er nu lessen van 15.30 tot 16.00 en 16.00 tot 16:30. Om alle lessen passend te kunnen maken, duren de lessen tijdelijk 30 minuten. Een les van 16.30 tot 17.00 is niet mogelijk, gezien het gebouw om 17.00 leeg moet zijn.

De komende drie weken kunt u voor deze dagen de zwemles zelf inplannen. Dit kunt u doen door op WeScore in te loggen. Vervolgens gaat u naar 'lessenoverzicht'. Hier kunt u via de knop "inhaalles plannen" een lesmoment inplannen. Iedereen waarvan de les vervalt heeft een tegoed ontvangen naar rato van het aantal lessen wat wordt afgenomen i.c.m. de lesduur. Dit tegoed vind u terug onder "inhaaltegoed".

Alle zwemlessen op woensdag, zaterdag en zondag kunnen doorgaan conform het huidige rooster. Hier stoppen de lessen namelijk vóór 17.00. Deze lessen staan nog in WeScore.

Lessen plannen


Alleen uzelf kunt lessen plannen via WeScore. Onze medewerkers aan de telefoon, mail en balie kunnen geen lessen inplannen. Het kan tevens zijn dat er op sommige momenten geen plek beschikbaar is, in dit geval is de groep vol. Probeer het later dan nog eens of kijk of een ander moment lukt.

We houden de bezetting nauwlettend in de gaten en zullen extra mogelijkheden creëren waar mogelijk. Uw vaste lesdag verplaatsen naar de woensdag, zaterdag of zondag is niet mogelijk de komende 3 weken, enkel d.m.v. het inplannen van een inhaalles.

Instructeurs en voortgang


Op het moment hebben we te maken met veel zieke instructeurs. Daarnaast is de planning deels gewijzigd. Het kan dus zijn dat uw kind de komende periode bij een andere instructeur zwemt. Wij hopen hierbij op uw begrip.

Daarnaast ligt er momenteel veel druk op onze coördinatie- en backoffice medewerkers. Om de lessen in de basis goed en veilig te laten verlopen, worden de komende 3 weken alle oudergesprekken en proeflessen afgezegd. 

Houdt u er rekening mee dat uw kind in een andere situatie zwemt tijdens de scoreweek. We doen ons uiterste best alle scores goed te verwerken, echter kost dit veel werk en tijd. Is uw kind niet gescoord? Wacht dan even met contact opnemen. We willen benadrukken dat de beoordelingen voor de afzwemgroepen niet in gevaar komen, echter kunnen wij nu nog geen uitspraken doen over of uw kind mag afzwemmen of niet.

Coronamaatregelen


Helaas zijn er naast de wijzigingen in de planning ook nieuwe coronamaatregelen. Vanaf zondag zijn mondkapjes en 1,5 meter weer verplicht binnen het gebouw. Daarnaast is het coronatoegangsbewijs verplicht vanaf 13 jaar. Het blijft belangrijk om 15 minuten voorafgaand de les aanwezig te zijn. Vergeet ook de toegangspas niet.

Vooralsnog geeft de landelijke regelgeving aan dat ouders mee mogen in de kleedkamers. Wij zullen hier waar mogelijk meer ruimte creëren. Echter is de lokale regelgeving vanuit de Gemeente Den Haag nog niet bekend, indien hier wijzigingen in plaatsvinden hoort u dit van ons.

We willen iedereen met klem verzoeken uw kind NIET met verkoudheidsklachten naar de zwemles te brengen!

Uiteraard begrijpen we dat deze regels vervelend zijn. We hopen op deze manier voor iedereen een passende oplossing te bieden. Om alles in goede banen te leiden, zal ook ons kantoorpersoneel aanwezig zijn tijdens de lessen om te ondersteunen waar nodig.