Over het systeem WeScore zwemmen

Sinds maart 2021 is Hofspetters overgestapt op het systeem WeScore Zwemmen. Dit vernieuwende systeem geeft ons de mogelijkheid meer te focussen op de voortgang en individuele prestaties van uw kind.

Waar kan ik inloggen?
U kunt op WeScore inloggen via de app of via de link in het menu onder "contact". Via dezelfde pagina kunt u uw wachtwoord resetten.

Hoe vind ik de voortgang, komende lessen of transacties?
Hiervoor leest u het beste onze handleiding. Hier leggen wij per onderdeel uit wat u kunt doen en waar u dit vind. Bekijk de handleiding op deze pagina.

Waarom zie ik geen lessen en/of voortgang?
Op dit moment ziet u geen lessen omdat nog niet bekend is wanneer we weer open mogen. Zodra een concrete datum bekend is, zullen we de planning activeren en u informeren. Vanaf dit moment ziet u ook de eerste lesdag waarop weer mag worden gezwommen.

De scores zijn momenteel niet zichtbaar in WeScore. Zodra wij weer open mogen, zullen we alle kinderen opnieuw scoren. We willen dat de scores een getrouw beeld geven na een lange tijd gesloten te zijn geweest, zodat we kunnen focussen op de punten die nog niet goed gaan. Zo kunnen we achterstanden vanwege de lockdown vroeg traceren en oplossen.

Ik kan geen lessen afmelden en/of inhaallessen boeken.
Omdat nog niet bekend is wanneer wij weer open mogen, is het afmelden/inhalen momenteel niet mogelijk. Zodra wij weer open mogen, zullen we deze optie heractiveren.

Kan ik nog inloggen op Zwemscore?
Nee, dit is niet mogelijk. Alle informatie is overgezet naar WeScore Zwemmen.

Waarom stapt Hofspetters over op dit systeem?
Hofspetters heeft voor het vernieuwde en innovatieve leerlingvolgsysteem WeScore gekozen wegens de focus op het traject van de leerling. Wij kunnen de voortgang van uw kind(eren) nu veel preciezer bijhouden. Voorheen was bijvoorbeeld pas na 15 lessen duidelijk of een leerling voor- of achterliep, met WeScore is dit al na 4 lessen duidelijk. Zo kunnen we vroegtijdig ingrijpen als we zien dat een kind moeite heeft of achterloopt en kunnen we u gerichter informeren over de voortgang. Zien we dat een kind juist voorloopt op het geplande traject, dan zien we dit ook sneller en kan er een snellere doorstroom plaatsvinden.

Welke veranderingen voert Hofspetters nog meer door?
De slimme functies van WeScore zullen samenvallen met een aantal organisatorische wijzigingen. Zo investeert Hofspetters in mogelijkheden om meerdere 'meetmomenten' te realiseren, en zullen we meer ondersteuning aanbieden voor de individuele leerling. Zo ontstaat er een gestroomlijnd traject, wat fijner is voor uw kind(eren) en op den duur resulteert in een snellere doorstroom.

Ik heb een andere vraag.
Stuur ons dan een mailtje op info@hofspetters.nl. Momenteel zijn wij niet telefonisch bereikbaar i.v.m. thuiswerkende collega's,