FAQ preview

Aanmelden

Ik heb mijzelf of mijn kind ingeschreven, maar wil de inschrijving annuleren. Heb ik recht op restitutie van het inschrijfgeld?
Indien u binnen 14 dagen na de inschrijving aangeeft dat u de inschrijving wilt annuleren, heeft u recht op teruggaaf van het inschrijfgeld. Hierna is dit helaas niet meer mogelijk. U kunt uw verzoek richten aan info@hofspetters.nl
 
Ik heb mijzelf of mijn kind ingeschreven, vanaf wanneer start de zwemles?
Dit is afhankelijk van de wachttijden. U vind deze op onze inschrijfpagina. Bij de aanmelding heeft u tevens een gewenste startdatum gekozen, dit is een indicatie wanneer er mogelijk gestart kan worden. Let erop dat de gewenste startdatum geen garantie is dat op deze datum gestart kan worden.


Over het systeem WeScore


Sinds maart 2021 is Hofspetters overgestapt op het systeem WeScore Zwemmen. Dit vernieuwende systeem geeft ons de mogelijkheid meer te focussen op de voortgang en individuele prestaties van uw kind.

Waar kan ik inloggen?
U kunt op WeScore inloggen via de app of via de link in het menu onder "contact". Via dezelfde pagina kunt u uw wachtwoord resetten.

Hoe vind ik de voortgang, komende lessen of transacties?
Hiervoor leest u het beste onze handleiding. Hier leggen wij per onderdeel uit wat u kunt doen en waar u dit vind. Bekijk de handleiding op deze pagina.
 
Ik wil mijn lestijd of programma veranderen
U kunt hiervoor mailen naar info@hofspetters.nl. Vermeld in deze mail om welke leerling het gaat en welke wijziging u wenst door te voeren.

Waarom zie ik geen lessen en/of voortgang?
Op dit moment ziet u geen lessen omdat nog niet bekend is wanneer we weer open mogen. Zodra een concrete datum bekend is, zullen we de planning activeren en u informeren. Vanaf dit moment ziet u ook de eerste lesdag waarop weer mag worden gezwommen.

De scores zijn momenteel niet zichtbaar in WeScore. Zodra wij weer open mogen, zullen we alle kinderen opnieuw scoren. We willen dat de scores een getrouw beeld geven na een lange tijd gesloten te zijn geweest, zodat we kunnen focussen op de punten die nog niet goed gaan. Zo kunnen we achterstanden vanwege de lockdown vroeg traceren en oplossen.

Ik kan geen lessen afmelden en/of inhaallessen boeken.
Omdat nog niet bekend is wanneer wij weer open mogen, is het afmelden/inhalen momenteel niet mogelijk. Zodra wij weer open mogen, zullen we deze optie heractiveren.

Kan ik nog inloggen op Zwemscore?
Nee, dit is niet mogelijk. Alle informatie is overgezet naar WeScore Zwemmen.

Waarom stapt Hofspetters over op dit systeem?
Hofspetters heeft voor het vernieuwde en innovatieve leerlingvolgsysteem WeScore gekozen wegens de focus op het traject van de leerling. Wij kunnen de voortgang van uw kind(eren) nu veel preciezer bijhouden. Voorheen was bijvoorbeeld pas na 15 lessen duidelijk of een leerling voor- of achterliep, met WeScore is dit al na 4 lessen duidelijk. Zo kunnen we vroegtijdig ingrijpen als we zien dat een kind moeite heeft of achterloopt en kunnen we u gerichter informeren over de voortgang. Zien we dat een kind juist voorloopt op het geplande traject, dan zien we dit ook sneller en kan er een snellere doorstroom plaatsvinden.

Welke veranderingen voert Hofspetters nog meer door?
De slimme functies van WeScore zullen samenvallen met een aantal organisatorische wijzigingen. Zo investeert Hofspetters in mogelijkheden om meerdere 'meetmomenten' te realiseren, en zullen we meer ondersteuning aanbieden voor de individuele leerling. Zo ontstaat er een gestroomlijnd traject, wat fijner is voor uw kind(eren) en op den duur resulteert in een snellere doorstroom.

Ik heb een andere vraag.
Stuur ons dan een mailtje op info@hofspetters.nl. Momenteel zijn wij niet telefonisch bereikbaar i.v.m. thuiswerkende collega's,
    

Afmelden en inhalen

Hoe meld ik mijn kind af voor de zwemles?
U kunt uw kind gemakkelijk afmelden voor de zwemles via WeScore. Dit kan via het lessenoverzicht en kan tot 2 uur voorafgaand de les. Meld u online af? Dan krijgt u een half inhaaltegoed indien uw kind in het SuperSpetters, PremiumSpetters, Zwemvaardgheid of MiniSpetters programma zwemt. Inhaallesen bij ABC zijn niet mogelijk.
 
Afmeldingen via de mail kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Het afmelden voor een zwemles kan gemakkelijk worden gedaan WeScore Zwemmen.

  • Voor elke afgemelde les ontvangt u 0,50 inhaaltegoed (m.u.v. ABC en Volwassen zwemmen).
  • In het jaar 2021 wordt er geen limiet toegepast aan hoeveel inhaaltegoeden mogen worden opgespaart.
Extra info:

In al onze 'zwem verder' programma's, het MiniSpetters programma en kinderen die zwemmen met de Ooievaarspas werken wij niet met inhaallessen. Als de les een keer gemist wordt komt deze te vervallen.
 
Heeft u al uw inhaaltegoeden gebruikt en kan uw kind niet naar zwemles komen? Meldt u dan wel af, zodat een andere ouder het plekje van uw kind eenmalig kan gebruiken voor een inhaalles. Zo helpen wij elkaar. U krijgt dan geen geld terug, de les komt te vervallen.

Let op! U neemt geen inhaallessen mee naar het volgende jaar, u dient deze in het zelfde jaar op te maken. Wij raden u daarom aan inhaallessen zo spoedig mogelijk in te halen.  

 

Vakanties en feesdagen

Op feestdagen is het Hofbad gesloten en geven wij geen zwemlessen. Bij het vaststellen van het lesgeld is rekening gehouden met de dagen die uitvallen. Hofspetters geeft hiervoor geen geld (of inhaallessen) voor terug.
Bij eventuele zwemevenemnten kan het Hofbad niet worden gebruikt door de zwemlessen, in dit geval wordt er rekening gehouden met het lesgeld van de betreffende maand.

De zwemlessen bij de Hofspetters gaan altijd door. Wij sluiten niet gedurende vakanties. Het kan zijn dat er in de vakanties aanpassingen gemaakt worden in de vorm van een vakantierooster, als dit zo is wordt u hier tijdig over geinformeerd.
 

Een les valt uit in verband met een feestdag. Krijg ik hiervoor het lesgeld terug?
Bij de berekening van de contributie is rekening gehouden met de nationale feestdagen en sluitingsdagen van het Hofbad. Omdat de lesuitval reeds is berekend ontvangt u hier geen lesgeld voor terug.
 
Wat gebeurt er met de zwemlessen in de zomervakantie?
In de zomervakantie werken wij met een aangepast rooster. U kunt zelf kiezen welke lessen u wilt volgen. Het aantal lessen wat u in de vakantie kunt volgen is conform het abonnement wat wordt afgenomen. U betaald in de maand augustus de gebruikelijke contributie.
 

Financiele vragen

Ik heb een vraag over een betaling
Voor vragen over betalingen kunt u een mail sturen naar debiteuren@hofspetters.nl.
 
 

Praktische vragen

 
Ik ben mijn toegangspas kwijtgeraakt
Indien wij de pas hebben gevonden, ontvangt u hier automatisch mail van. Heeft u 1 dag na de zwemles nog geen mail ontvangen, dan hebben wij de pas niet gevonden. U kunt een nieuwe pas bestellen via info@hofspetters.nl. De vervangingswaarde is € 5,00.
 
Is de toegangspas verplicht?
Ja, deze pas is verplicht om mee te nemen. Zo kunnen wij uw kind present melden en direct zien waar uw kind zwemt. De pas wordt bij aanvang van de zwemlessen in bruikleen gegeven, en blijft daarmee eigendom van Stichting Hofspetters.