Nieuws

Gezocht: Bestuursleden voor Stichting Hofspetters

  Wil jij je maatschappelijk inzetten en wil je je inzetten voor de zwem(top)sport en de zwemveiligheid van kinderen uit regio Den Haag? Wordt dan bestuurslid bij Hofspetters!  Achtergrond Hofspetters Hofspetters is een innovatieve zwemschool opgericht door de Haagse zwemsportverenigingen met de ambitie om de doorstroom van leszwemmende kinderen naar de zwemsporten in de regio te verbeteren. Hofspetters verzorgt zwemlessen aan ongeveer 1100 kinderen in het Hofbad; de baten daarvan komen ten goede aan de talentontwikkeling en topzwemsport voor wedstrijdzwemmen, waterpolo, synchroonzwemmen en schoonspringen. Uiteindelijk doel is dat Haagse zwemsporters weer schitteren op de Olympische Spelen!   Hofspetters wordt bestuurd door een vrijwillig bestuur en een professionele directie.  Zij geven samen leiding aan een sterk team van enthousiaste medewerkers die zich elke dag inzetten om de beste zwemlessen aan uw kind te bieden. Momenteel zoeken wij een aantal vrijwilligers om ons bestuur te versterken. Bent u enthousiast over Hofspetters? Wilt u zich inzetten voor de zwemveiligheid van kinderen uit de regio Den Haag? En voor de ontwikkeling van de Haagse zwemsport? Wilt u meepraten over het beleid van de Hofspetters? Wij zoeken een aantal vrijwilligers om ons bestuur te versterken:  Momenteel bestaat het bestuur uit drie leden die de voorzitter, secretaris en penningmeester vormen. Graag hebben wij extra bestuursleden ter aanvulling en in verband met toekomstig vertrek van een bestuurslid(/leden). We zoeken nieuwe bestuursleden met de volgende competenties: Je beschikt over bestuurlijke ervaring Je bent een netwerker, maakt makkelijk contact en schakelt van nature met verschillende partijen zowel intern en extern  Je bent een constructief denker en bent inspirerend en enthousiast over de doelstellingen van Hofspetters Je bent integer en standvastig Het is mogelijk om (op termijn) binnen het bestuur specifieke onderwerpen op te pakken: PR & Communicatie, integriteit, HR, Financiën. Ook kan op termijn de rol van voorzitter of penningmeester worden opgepakt. De bestuursvergaderingen vinden maandelijks plaats. Daarnaast vindt er nog regulier overleg plaats (tussen de voorzitter en penningmeester) met de Raad van Toezicht en Advies van Hofspetters.Interesse? Meld u dan aan bij de voorzitter Gerard Taal via voorzitter@hofspetters.nl. Er zal dan een oriënterend gesprek plaatsvinden om te kijken of u de juiste persoon bent in onze organisatie. 

Vacature bestuur Stichting Hofspetters

VACATURES BESTUUR Stichting Hofspetters Hofspetters is een innovatieve zwemschool opgericht door de Haagse zwemsportverenigingen met de ambitie om de doorstroom van leszwemmende kinderen naar de zwemsporten in de regio te verbeteren. Hofspetters verzorgt zwemlessen aan ongeveer 1100 kinderen in het Hofbad; de baten daarvan komen ten goede aan de talentontwikkeling en topzwemsport voor wedstrijdzwemmen, waterpolo, synchroonzwemmen en schoonspringen. Uiteindelijk doel is dat Haagse zwemsporters weer schitteren op de Olympische Spelen!   Hofspetters wordt bestuurd door een vrijwillig bestuur en een professionele directie.  Zij geven samen leiding aan een sterk team van enthousiaste medewerkers die zich elke dag inzetten om de beste zwemlessen aan uw kind te bieden.   Momenteel zoeken wij een aantal vrijwilligers om ons bestuur te versterken. Bent u enthousiast over Hofspetters? Wilt u meepraten over het beleid van de Hofspetters? Zou u wat willen terugdoen voor de zwemveiligheid en de ontwikkeling van de Haagse zwemsport?   Wij zoeken per direct :    Secretaris  Wie zoeken wij?  Ervaren persoon die kan zorgen voor het notuleren en meepraten bij alle bijeenkomsten van het bestuur, in oog houden van wet- en regelgeving, objectieve adviserende rol richting het bestuur, sparringspartner op het gebied van beleid en strategie.   Bestuurslid PR & Communicatie  Het is belangrijk voor de Hofspetters om de komende jaren te zorgen voor een constante stroom aan nieuwe zwemmers en doorstroom naar de zwemverenigingen. Deze instroom, doorstroom en uitstroom gaat gepaard met veel communicatie en PR. Als bestuurslid kunt u de algemeen directeur en marketing manager voorzien van advies om de doelen van de Hofspetters te bereiken.    Algemeen bestuurslid  We zoeken mensen die een netwerk hebben in één of meer van de onderliggende domeinen: Met stip op 1 staat een netwerk in het gemeentelijk, sociaal of bestuurlijk domein Een netwerk in sportend Den Haag Een netwerk binnen bedrijven in Den Haag We zoeken voor alle nieuwe bestuursleden nieuwe mensen met de volgende competenties: Je beschikt over bestuurlijke ervaring Je bent een netwerker, maakt makkelijk contact en schakelt van nature met verschillende partijen zowel intern en extern  Je bent een constructief denker en bent inspirerend en enthousiast Je bent integer en standvastig Ervaring met sociaal ondernemerschap is een pré Interesse? Meld u dan aan bij de voorzitter Gerard Taal via voorzitter@hofspetters.nl. Er zal dan een orienterend gesprek plaatsvinden om te kijken of u de juiste persoon bent in onze organisatie. 

Aangepaste maatregelen per 19 december

Vanaf vandaag is in Nederland een harde lockdown van kracht. Alleen essentiële dienstverlening mag open blijven. Gelukkig beschouwt de overheid zwemlessen als essentieel, wat dus betekent dat de zwemlessen door mogen gaan! WIJZIGINGEN PER 20 DECEMBER 2021 Naast de al geldende maatregelen is vanaf vandaag de horeca in het Hofbad gesloten. Hieronder leest u beknopt de actuele maatregelen: Nieuwe maatregelen De horeca en tribune is gesloten. Ouders/begeleiders verlaten na het omkleden direct het gebouw. Vanaf 5 minuten voorafgaand het einde van de les mogen ouders het gebouw betreden om de kinderen weer om te kleden. Houd hierbij rekening met de aangepaste tijden en haal uw kind op tijd op. De entreehal en gangen zijn alleen-lopen ruimtes. Het is dus niet toegestaan hier te blijven wachten. Bestaande maatregelen Lessen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vervallen en kunt u zelf inplannen. De lessen op woensdag, zaterdag en zondag blijven ongewijzigd. U bent maximaal 15 minuten en minimaal 5 minuten voorafgaand de les aanwezig bij de balie. Minder dan 5 minuten voorafgaand de les is te laat, we laten dan niemand meer binnen. Voor toegang is een Coronatoegangsbewijs en het dragen van een mondkapje verplicht. ZWEMLESSEN T/M 14 JANUARI Tot en met 14 januari gelden deze maatregelen en het deels aangepaste rooster. Tot deze tijd zullen wij dus niet terug gaan naar het reguliere rooster. Vanwege de harde lockdown zullen veel kinderen geen school hebben en zal veel sportbeoefening en andere activiteiten niet langer mogelijk zijn. Daarom adviseren wij ouders deze vrijgekomen tijd te gebruiken om zoveel mogelijk te komen zwemmen. Zwemles is niet alleen erg belangrijk voor de zwemveiligheid, maar heeft in zekere zin ook een sociaal en sportief aspect. Daarnaast duren de lessen nu noodgedwongen korter, waardoor het goed is om wat vaker dan normaal te komen zwemmen. Heeft u geen inhaaltegoed meer, maar wilt u wel graag extra zwemles voor uw kind? Dan kunt u inhaallessen bijkopen via info@hofspetters.nl. SLUITINGSDAGEN Op woensdag 29 december en 5 januari zijn wij gesloten in verband met de kerstvakantie. Van 24 tot 26 december zijn wij gesloten i.v.m. de kerstdagen. Op 31 december en 1 januari zijn wij gesloten i.v.m. de jaarwisseling. Indien een les uitvalt vanwege feestdagen ontvangt u geen inhaaltegoed. Met deze uitval is rekening gehouden bij het berekenen van het lesgeld. Meer informatie, klik hier. BLIJF GEZOND EN GENIET VAN DE FEESTDAGEN We hopen dat iedereen gezond blijft. Geniet van de feestdagen samen met je naasten. Namens Team Hofspetters wensen we iedereen een hele fijne kerst en jaarwisseling!

Aangepaste maatregelen en roosters

Vanaf morgen worden de maatregelen in Nederland aangescherpt. Na 17.00 sluiten alle sportlocaties, waaronder ook de zwembaden. Dit heeft grote gevolgen voor onze zwemlessen en activiteiten. In deze mail leest u wat er veranderd per 28 november 2021. Hoewel dit een lange mail is, is het van groot belang dat u deze volledig doorleest. Lesrooster wijzigt Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag duurt de reguliere lesdag tot 17.15 of later. Daarom zijn wij genoodzaakt hier het rooster te wijzigen. Op deze dagen zijn er nu lessen van 15.30 tot 16.00 en 16.00 tot 16:30. Om alle lessen passend te kunnen maken, duren de lessen tijdelijk 30 minuten. Een les van 16.30 tot 17.00 is niet mogelijk, gezien het gebouw om 17.00 leeg moet zijn. De komende drie weken kunt u voor deze dagen de zwemles zelf inplannen. Dit kunt u doen door op WeScore in te loggen. Vervolgens gaat u naar 'lessenoverzicht'. Hier kunt u via de knop "inhaalles plannen" een lesmoment inplannen. Iedereen waarvan de les vervalt heeft een tegoed ontvangen naar rato van het aantal lessen wat wordt afgenomen i.c.m. de lesduur. Dit tegoed vind u terug onder "inhaaltegoed". Alle zwemlessen op woensdag, zaterdag en zondag kunnen doorgaan conform het huidige rooster. Hier stoppen de lessen namelijk vóór 17.00. Deze lessen staan nog in WeScore. Lessen plannen Alleen uzelf kunt lessen plannen via WeScore. Onze medewerkers aan de telefoon, mail en balie kunnen geen lessen inplannen. Het kan tevens zijn dat er op sommige momenten geen plek beschikbaar is, in dit geval is de groep vol. Probeer het later dan nog eens of kijk of een ander moment lukt. We houden de bezetting nauwlettend in de gaten en zullen extra mogelijkheden creëren waar mogelijk. Uw vaste lesdag verplaatsen naar de woensdag, zaterdag of zondag is niet mogelijk de komende 3 weken, enkel d.m.v. het inplannen van een inhaalles. Instructeurs en voortgang Op het moment hebben we te maken met veel zieke instructeurs. Daarnaast is de planning deels gewijzigd. Het kan dus zijn dat uw kind de komende periode bij een andere instructeur zwemt. Wij hopen hierbij op uw begrip. Daarnaast ligt er momenteel veel druk op onze coördinatie- en backoffice medewerkers. Om de lessen in de basis goed en veilig te laten verlopen, worden de komende 3 weken alle oudergesprekken en proeflessen afgezegd.  Houdt u er rekening mee dat uw kind in een andere situatie zwemt tijdens de scoreweek. We doen ons uiterste best alle scores goed te verwerken, echter kost dit veel werk en tijd. Is uw kind niet gescoord? Wacht dan even met contact opnemen. We willen benadrukken dat de beoordelingen voor de afzwemgroepen niet in gevaar komen, echter kunnen wij nu nog geen uitspraken doen over of uw kind mag afzwemmen of niet. Coronamaatregelen Helaas zijn er naast de wijzigingen in de planning ook nieuwe coronamaatregelen. Vanaf zondag zijn mondkapjes en 1,5 meter weer verplicht binnen het gebouw. Daarnaast is het coronatoegangsbewijs verplicht vanaf 13 jaar. Het blijft belangrijk om 15 minuten voorafgaand de les aanwezig te zijn. Vergeet ook de toegangspas niet. Vooralsnog geeft de landelijke regelgeving aan dat ouders mee mogen in de kleedkamers. Wij zullen hier waar mogelijk meer ruimte creëren. Echter is de lokale regelgeving vanuit de Gemeente Den Haag nog niet bekend, indien hier wijzigingen in plaatsvinden hoort u dit van ons. We willen iedereen met klem verzoeken uw kind NIET met verkoudheidsklachten naar de zwemles te brengen! Uiteraard begrijpen we dat deze regels vervelend zijn. We hopen op deze manier voor iedereen een passende oplossing te bieden. Om alles in goede banen te leiden, zal ook ons kantoorpersoneel aanwezig zijn tijdens de lessen om te ondersteunen waar nodig.

Wijziging regels inhaallessen per 1 januari 2022

Begin 2021 hebben wij de regels omtrent inhaallessen gewijzigd i.v.m. de overstap naar het nieuwe leerlingvolgsysteem WeScore. De afgelopen maanden hebben we veel ervaring opgedaan en feedback ontvangen. Deze punten zijn gevalueerd en vormen het nieuwe beleid omtrent inhaallessen voor 2022. De nieuwe regels hebben twee doelen: zoveel mogelijk lessen kunnen inhalen, en tegelijkertijd het afmelden van lessen stimuleren. Immers ontstaat er alleen plek voor inhaallessen als er wordt afgemeld.   Nieuwe regels Het tegoed wat u ontvangt per afmelding blijft 0,50 per afgemelde les. Is uw kind niet aanwezig, maar hebben wij ook geen afmelding ontvangen? Dan wordt dit geregistreerd als 'niet komen opdagen' en wordt er 0,50 inhaaltegoed in mindering gebracht.  Afmelden wordt nu mogelijk tot 1 uur voorafgaand de les in plaats van 3 uur. Afmeldingen na 1 uur voorafgaand de les worden als 'niet komen opdagen' geregistreerd. Je kan maximaal 6 tegoeden tegelijkertijd opsparen. Hiermee willen we het plannen van inhaallessen stimuleren. Hier wordt geen onderscheid gemaakt in abonnement.  In tegenstelling tot vorige jaren neemt u het tegoed van 2021 mee naar volgend jaar. Echter vervallen wel de tegoeden boven 6. Zwemt u PremiumSpetters? Dan krijgt u 1 tegoed in plaats van 0,50. Dit geldt zowel voor afmelden als het tegoed wat in mindering wordt gebracht bij niet komen opdagen.   Geen inhaaltegoed Bij de volgende zwemprogramma's wordt er niet gewerkt met een inhaaltegoed. Dit is meeberekend in het maandelijkse lesgeld: ABC Volwassen zwemmen SterrenSpetters en Waterveilig Ingangsdatum Deze wijzigingen gaan in werking vanaf 1 januari 2022. Tot deze tijd blijft het oude systeem van kracht. Indien u vragen heeft over dit nieuwe beleid kunt u deze richten aan debiteuren.ms@hofspetters.nl.

NIEUW in 2021 SterrenSpetters & WaterVeilig

Dit jaar gaan wij starten met twee nieuwe zwemprogramma's: SterrenSpetters en WaterVeilig. Bij SterrenSpetters worden kinderen op een speelse manier in aanraking gebracht met verschillende zwemsporten. WaterVeilig staat in het kader van veiligheid en situaties die zich in en rond het water kunnen voordoen.  SterrenSpetters Wanneer uw kind in het bezit is van een AB- of Superspetters- diploma is het mogelijk om deel te nemen aan ons SterrenSpetters programma. Tijdens de lessen gaan we aan de slag met verschillende zwem- en watersporten zoals waterpolo, wedstrijdzwemmen, schoonspringen en synchroonzwemmen. Ons programma bestaat uit vier seizoenen, tijdens de vierseizoenen gaan we met verschillende thema's aan de slag. Zo kan je per seizoen een certificaat behalen.  WaterVeilig Waterveilig het jaar door. Met Waterveilig maken kinderen van de basisschool kennis met veiligheid op en om het water. Daar spelen hun eigen kennis, houding en gedrag een doorslaggevende rol bij het voorkómen van ongevallen. In Nederland komen kinderen vaak in de buurt van water. Ieder seizoen kent daarbij zijn eigen risico’s. Als je je zwemdiploma hebt gehaald ben je zwemvaardig, maar is je ervaring met situaties in en om het water nog zeer laag. Wat moet je doen als je roeibootje omslaat? Of als je door het ijs zakt. Of met je fiets het de sloot inrijdt? Dit zijn slechts een aantal onderwerpen die we tijdens de verschillende seizoenen zullen behandelen.  Naast zomerlessen zijn er namelijk lente-,winter- en herfstlessen voor in het zwembad. Het is belangrijk dat kinderen regelmatig zwemmen om hun zwemconditie en -vaardigheid op peil te houden. Elke seizoen gaat in op zijn eigen seizoensgebonden onderwerpen. Naast dat het goed is om je hiermee bezig te houden is het ook super leuk!  Wij werken voor dit programma samen met de KNRM (Koninkelijke Nederlandse Reddings Maatschappij) en de Reddingsbrigade. Onze instructeurs zullen samen met beach ifeguards samenwerken om uw kind voor te bereiden op het buitenwater en veel plezier te hebben. 

Nieuwe Hofspetters Huisregels per 25 september

Eindelijk is het zover! Per 25 september 2021 vervallen alle coronamaatregelen. Ook alle werkwijzen omtrent de zwemlessen, kleedkamers en dergelijke gaan dus weer terug naar normaal, wel met een aantal aanpassingen. Lees deze mail daarom goed door. We willen allereerst iedereen enorm bedanken voor jullie geduld, aanpassingsvermogen en begrip de afgelopen 1,5 jaar! We hebben in deze periode veel geleerd. Zo’n 7 keer hebben we onze gehele organisatie moeten aanpassen en hebben we dagelijks 4 extra personeelsleden ingezet om alles goed te laten verlopen. De aanpassingen die goed zijn gegaan nemen we mee in de nieuwe “Hofspetters Huisregels”. Deze zijn als volgt: 15 minuten voorafgaand de les meld u uw kind aan bij de balie met de pas. Aanmelden kan uiterlijk tot 5 minuten voor de les. Hierna kunnen wij uw kind niet langer binnenlaten. Tijdens het aanmelden zijn wij niet beschikbaar voor vragen. U of uw kind scant zelf de pas, kijkt in welk bad hij/zij zwemt en loopt door naar de kleedkamers. De looproute vindt u hier. De MiniSpetters kleedkamers vervallen en kleden om in de algemene kleedkamers. U mag met uw kind doorlopen tot de deur van de douches aan het recreatiebad. Hier halen wij de kinderen op. Het is niet toegestaan als ouder de zwemzaal op de lopen. De ruimtes na de kleedkamers zijn natte voeten gedeelten, hier zijn schone slippers of blauwe schoentjes verplicht. Blauwe schoentjes kunt u kopen voor € 0,50 en contant betalen of via iDEAL/incasso. 5 minuten voor afloop van de les mag u richting de kleedkamer lopen om uw kind op te halen. U mag wachten tot de deur van de douches. U bent verplicht uw kind te begeleiden aan het begin en einde van de les. Uw kind kan niet alleen in de kleedkamers zijn, ons personeel houdt geen toezicht meer in de kleedkamers. Wij dragen de verantwoording vanaf de douchedeuren over aan de ouders. Als ouder mag u de zwemzaal niet betreden. Horeca Helaas heeft de horeca nog wel te maken met maatregelen. Hier dient u voor uw bezoek een coronatoegangsbewijs te tonen. Bij afhalen of wanneer u op het terras zit is geen toegangsbewijs nodig. We hopen hierbij op uw begrip. Heeft u nog vragen? Dan kunt u ons een mailtje terugsturen of bellen tijdens de beltijden aangegeven op de website.

De maatregelen worden versoepeld!

Nederland gaat langzaam weer van het slot. Vanaf vrijdag 3 september 2021 hebben wij dan ook weer goed nieuws, ouders mogen hun kinderen weer zelf ophalen uit de kleedkamers. Dit kan alleen onder strikte voorwaarden, lees deze mailt daarom a.u.b. goed door! Na een goed overleg met de Gemeente Den Haag hebben wij de volgende afspraken gemaakt: Ouders brengen hun kind naar de balie van Hofspetters. Hier worden de kinderen verder begeleid zoals dat nu ook gebeurt. Ouders hebben dus nog GEEN toegang tot de kleedkamers bij aanvang lessen. Na het inchecken loopt u door de poortjes weer direct naar de tribune, horeca of naar buiten. Het is niet toegestaan te blijven hangen op trap of in de hal. Tevens is het bij aanvang van de les niet mogelijk vragen te stellen bij de balie. Iedereen dient nog steeds 15 minuten voor de les aanwezig te zijn om de pas op tijd te kunnen scannen. 5 minuten voor de lessen laten we GEEN kinderen meer toe tot de les, zonder uitzonderingen (dit doen wij i.v.m. de veiligheid van de begeleiding van hal naar kleedkamers en zwemzaal). Bent u dus te laat, dan is er geen zwemles meer mogelijk. Als de kinderen na de les richting de douches lopen, krijgt u als ouder (1 ouder per kind) toegang tot de kleedkamers. Uw kind kunt u opvangen bij de douche, hierna kunt u direct omkleden zoals we dat nu ook hebben afgesproken, neem dus een badjas, onesie, of zeer makkelijke kleding mee. U mag NIET blijven hangen in de kleedkamer en respecteer afstand tot elkaar. In de kleedkamers zijn blauwe overschoenen of badslippers verplicht! Daarnaast zijn sommige kleedkamers niet beschikbaar. U kunt dit overzicht inzien bij de balie of op de deur van de kleedkamer. U dient na de lessen het zwembad snel te verlaten en niet te blijven hangen in de hal. Alleen Hofspetters begeleid de kinderen na het scannen van de pas naar de kleedkamers bij binnenkomst en in de zwemzaal. Na afloop van de les brengen wij de kinderen naar de doucheruimte waarna zij de kleedkamer inkomen. In de kleedkamers zijn de ouders dus weer verantwoordelijk voor zijn of haar eigen kind(eren). Onderaan deze mail vind u de looproutes in de nieuwe situatie. Gelieve deze goed te bekijken. Wij zijn blij met deze nieuwe ontwikkeling die in samenwerking met de Gemeente Den Haag is afgesproken. Wij benadrukken wel dat de Gemeente heeft aangeven te kijken of ouders deze nieuwe maatregel ook respecteren dus vragen wij iedereen met klem alle afspraken na te leven.